Renseanlegget RA1 på Cap Clara

24.9.2020 - Romsdal Bygg AS er i full gang med bygging av nytt renseanlegg på Cap Clara for Molde vann og avløp KF.

Renseanlegget ligger noen kilometer vest for Molde sentrum. Det nye anlegget koster 60 millioner og skal stå ferdig i begynnelsen av 2021. (Tegninger er laget av Norconsult)