Hjelvik matfisk

30.9.2020 - Hos Hjelvik Matfisk er vi i gang med å bygge kummer for landbasert oppdrett av laks.

Målet med første byggetrinn er å kunne produsere 2000 tonn med laks årlig. Hjelvik planlegger også for flere byggetrinn fremover.