Høydebasseng på Hjelset

21.04.2021 - Byggingen av høydebasseng for brann- og drikkevannsforsyning for Molde Vann og Avløp KF er i oppstartsfasen.

Grunnarbeidene nærmer seg slutten og oppstart med det bygningsmessige er rett rundt hjørnet for høydebassenget som skal settes opp på Skjevikåsen, Hjelset. 

Bygningen, som utføres i betong, har et bassengvolum på ca. 500 m3 og en total grunnflate på ca. 150 m2. 

 

Forsidebilde er laget av Asplan Viak AS.