Høydebasseng Skjevikåsen

Da har vi ferdigstilt et prosjekt for Molde kommune på Hjelset.

Kontraktsarbeidet omfatter bygging av nytt høydebasseng for brann- og slukkevann på Skjevikåsen på Hjelset i Molde kommune. Romsdal Bygg har gjennom en utførelsesentreprise hatt ansvaret for grunn- og bygningsmessige arbeider for basseng med tilhørende ventilkammer og rom for nødstrøm. Netto bassengvolum er 500 m3, og total grunnflate er 150 m2. Byggverket er utført med bunnplate, fundamenter, vegger og dekker i plass-støpt betong.