Hjelvik Matfisk

Landbasert oppdrettsanlegg er ferdigstilt for Hjelvik Matfisk og er lokalisert i Hjelvika i Vestnes kommune.

Romsdal Bygg hadde totalentreprise på prosjektet. Det er bygd tre kummuner på hver 1000 m3 og bygget i seg selv er ca 1200 m3. I tillegg er det bygd et pumpehus nede ved sjøen. Hjelvik Matfisk har en konsesjon på 2000 tonn laks i året som skal produseres her.