Høydebasseng Fræneidet

Høydebasseng for Hustadvika kommune på Fræneidet.

Da er vi i gang med å bygge høydebasseng for Hustadvika kommune på Fræneidet ved tidligere kommunegrense mellom Eide og Fræna.

Arbeidet som skal utføres for Hustadvika kommune er å bygge to vannkummer, ventilkammer, arrondering av terreng og prosessteknisk utstyr.

Arbeidet skal stå ferdig våren 2023.