Birger Hatlebakks veg 17

Nye administrasjonslokaler sentralt i Molde

Over sommeren er vi i gang med å sette opp nye administrasjonslokaer i Birger Hatlebakks veg 17. Det skal bli 3 etasjer med kontorer, hvor blant annet NAV skal flytte inn. Bygget skal stå ferdig til sommeren 2023.