Oppgradering av Tingretten

For Fylkeshuset AS oppgraderer vi lokalene til Tingretten.

For Fylkeshuset oppgraderer vi lokalene til Tingretten. Hele andre etasje i østfløyen oppgraderes og morderniseres ut fra behovene til Tingretten. Arbeidet skal stå ferdig høsten 2022.