Flåbrua i Geiranger

Sammen med Hole Maskiner har vi utbedret Flåbrua.

Som underentreprenør til Hole Maskiner har vi det siste året fornyet og utbedret Flåbrua i Geiranger. Den gamle steinhvelvsbrua måtte forsterkes for å tåle dagens trafikk. Vi har stått for betongarbeidet hvor vi har støpt en ny kjerne av betong inne i den gamle steinkonstruksjonen, samt støpt dekke og betongkanter for innfesting av rekkverk. Arbeidet er utført for Møre og Romsdal Fylkeskommune.