Romsdal Bygg

Total og hovedentreprise.
Betong- og tømrerarbeid utføres som egenproduksjon.
Solide samarbeidspartnere i alle faser

ROMSDAL BYGG er et tradisjonelt ingeniør- og entreprenørfirma med hovedkontor i Molde og avdelingskontor i Tomrefjord. Firmaet ble etablert i 1974 med basis i betong- og tømrerressursene i daværende Byggmester Julnes AS i Molde og Byggmester Arne Moen AS i Måndalen. Senere fisjoner og videre samarbeid medført ny sammen-slåing av felles aktiviteter i 1997.
 
Slik fremstår vi i dag som en allsidig bygningsentreprenør med solid kompetanse på mange områder og med hovednedslagsfelt i Møre og Romsdal. Vi har lang og solid erfaring med vårt mobile mannskap fra mange interessante prosjekter i Midt- og Nord-Norge.
 
Vårt hovedmarked er total- og hovedentrepriser innen kontor-, industri-, skole- og institusjonsbygg samt mer anleggsrelaterte prosjekter som mindre kraftverk, rense- og
vannbehandlingsanlegg og mindre bru- og kaianlegg.
 
De siste årene har det vært en markert overgang til at større prosjekter ønskes utført i totalentreprise, også boligprosjekter. Vi har derfor satset på å utvikle og styrke vår ingeniørkompetanse og administrative stab til å møte de utfordringer dette gir oss.
 
Vi er for tiden 41 faste ansatte hvorav 3 er lærlinger.
 
Daglig leder i Romsdal Bygg AS er Lisbeth Smørholm.
 
 
 
Vi har følgende sentrale godkjenning etter plan og bygningsloven; 
  • Utførelse av Montering av glasskonstruksjoner og fasadekledning i tiltaksklasse 2.
  • Utførelse av Plasstøpte betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3.
  • Utførelse av Tømrerarbeid og montering av trekonstruksjoner i tiltaksklasse 3. 

                 

                               

 

 

 

 

 

Se vår brosjyre